Aşağıdaki raporlar, Rebecca BidCo AG (şimdi AG München HRB 265140 Ticari Siciline kayıtlı "RENK Aktiengesellschaft" olarak kayıtlı) ile birleştirilen eski RENK AG'ye (AG Augsburg HRB 6193) atıfta bulunmaktadır.

Yetkili kişiniz