Raporlar

Aşağıdaki raporlar, Rebecca BidCo AG (şimdi AG München HRB 265140 Ticari Siciline kayıtlı "RENK Aktiengesellschaft" olarak kayıtlı) ile birleştirilen eski RENK AG'ye (AG Augsburg HRB 6193) atıfta bulunmaktadır.

Yetkili kişiniz