Veri koruma

Gizliliğinizin korunması bizim için önemli bir konudur. Kişisel verilerinizi yalnızca AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve diğer yasal veri koruma yönetmeliklerine( özellikle Federal Veri Koruma Yasası(BDSG) hükümlerine uygun olarak işliyoruz. Tabii ki, tüm veriler gizli tutulacaktır. Aşağıdaki veri koruma bilgileriyle, web sitemizi kullanırken verilerinizin nasıl işleneceğini ayrıntılı olarak açıklamak isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanması ile ilgili genel bilgiler

Prensip olarak, web sitemizin kullanımı için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı gerekli ölçüde ve gerekli verilerle sınırlıdır. Kişisel veriler, kişisel olarak sizinle ilgili olabilecek tüm verilerdir, örneğin .B. adı, adresi, e-posta adresleri, kullanıcı davranışı. Buna ek olarak, web tarayıcınız tarafından desteklenen en yüksek şifreleme düzeyi ile birlikte web sitemizde ortak SSL (Secure-Soketler Katmanı) yöntemini kullanırız. Genellikle, bu 256 bit şifrelemedir. Tarayıcınız 256 bit şifrelemeyi desteklemiyorsa, bunun yerine 128 bit v3 teknolojisini kullanırız. Web sitemizin tek bir sayfasının, tarayıcınızın durum çubuğundaki anahtar veya kilit simgesinin kapalı ekranıyla şifrelenerek iletip iletilmediğini görebilirsiniz.

Ayrıca, verilerinizi kazara veya kasıtlı manipülasyona, kısmen veya tamamen kayba, imhaya veya üçüncü şahısların yetkisiz erişimine karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri kullanırız. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmektedir.

 

1.1 Sorumlu organ

Kişisel verilerinizin Art. 4 s. 7 GDPR uyarınca toplanması, işlenmesi ve kullanılmasından sorumlu kuruluş:

RENK GmbH
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
Almanya
Yönetimi: Susanne Wiegand, Niklas Beyes
Telefon: + 49 (0) 821 5700-0
Faks: + 49 (0) 821 5700-460
E-posta: İletişim Formu

 

1.2 Veri Koruma Görevlisi

RENK GmbH veri koruma görevlisine aşağıdaki iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz:

pier8 Data Security GmbH
Datenschutzbeauftragter der RENK GmbH
Finkenweg 9
83026 Rosenheim
Almanya

E-posta: datenschutz@pier8.net
Telefon: +49 (8031) 5817925

2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve yasal dayanağı ile belirli veri işleme hakkında daha fazla bilgi

2.1. İş ortaklarımızın verilerinin genel olarak işlenmesi

2.1.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İş ortaklarımızla (müşteriler, tedarikçiler, diğer iş ortakları) iş ilişkilerinin işlenmesi için kişisel verileri de saklarız (e.B. e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, ...). Bu amaçla topladığımız kişisel veriler, iş ilişkisinin yürütülmesinde yer alan departmanlar tarafından dahili olarak kullanılır.

Bu veriler, bize başka bir yolla gönderdiğiniz diğer siparişler, sorular ve iş yazışmalarının verileriyle birleştirilebilir ve saklanabilir (faks, posta, telefon, ...).


2.1.2 Veri işleme nin amaçları

Kişisel verilerinizi, sizinle aramızdaki iş ilişkisinin gerçeklemi için gerekli olan amaçlar doğrultusunda işliyoruz( örneğin, aşağıdaki amaçlar için .B:

 • Teslimat ve hizmetler için müşterilere tekliflerin oluşturulması
 • Bireysel fiyatların belirlenmesi
 • siparişinizin dahilde işleme
 • Sipariş edilen malların teslimi
 • Tedarikçilerimize sorular
 • Sözleşme görüşmeleri
 • Ürün ve hizmetlerin tüm teknik yönlerinin iş ilişkisinden açıklanması
 • Ödeme işlemleri
 • Sizinle genel iş yazışmaları

Gerekirse, biz de hizmet sağlayıcıların yardım (.B. ürünlerin gönderilmesi için lojistik servis sağlayıcıları, ödeme işleme için bankalar) kullanın. Verilerinizi yalnızca bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde üçüncü taraflara ifşa edeceğiz.

Sipariş edilen mallarınızın gönderilmesi için .B lojistik hizmet sağlayıcıları gibi harici hizmet sağlayıcılarını kullanmaktaki meşru çıkarımız, hizmetlerimizi mümkün olduğunca verimli ve etkili bir şekilde sunmak ve böylece size mümkün olduğunca hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde sunmaktır. İş ortaklarımızdan kişisel veri alan üçüncü taraflar, veri koruma yönetmeliklerine uymakzorundadır.

Meşru çıkarlarımızı korumak amacıyla kredi kontrolü yapmak amacıyla kişisel verilerinizi harici hizmet sağlayıcılarına ifşa etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu bilgi ajanslarından önceki ödeme davranışlarınız ve kredi değerlendirmeleriniz hakkında bilgi alabiliriz. Bu veriler iş ilişkimizi değerlendirmemizi sağlar ve bizim tarafından teslimat kararı ve varsayılanlara karşı korumamız için kullanılır.

 

2.1.3 Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerinizin işlenmesiiçin yasal temel Madde 6 sn. 1 s. 1 lit. a ve f GDPR'dır. İşlem, zımni bir rızaya ve meşru çıkarlarımıza dayanarak gerçekleştirilir. Yasal çıkarlarımız, sunulan veri toplama amaçları doğrultusunda takip eder. Eğer iş ilişkileri özellikle bir sözleşme sonuçlandırmayı amaçlıyorsa, işlemenin ek yasal dayanağı Art.b' dir.

 

2.1.4 Depolama süresi

Kişisel verilerinizi iş ilişkimiz süresince veya yasal saklama sürelerine uygun olarak saklarız.

 

2.2 Web sitelerimizi ziyaret etmek

2.2.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitelerimize her erişici zaman, sistemlerimiz otomatik olarak arama bilgisayarının bilgisayar sisteminden (tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel veriler) veri ve bilgi toplar. Bu, örneğin etkin gönderimler yoluyla bize kayıt yaptırmaz veya bize bilgi vermezseniz de yapılır. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde aşağıdaki veriler her durumda toplanır:

 • Kullanıcının IP adresi
 • İsteğin veya erişimin tarih ve saati
 • Greenwich Ortalama Saati (GMT) saat dilimi farkı
 • İsteğin içeriği (somut sayfa)
 • Erişim Durumu/HTTP Durum Kodu
 • her durumda aktarılan veri miktarı
 • İsteğin geldiği web sitesi (kullanıcının sistemi web sitemize ulaşır)
 • Web sitemiz üzerinden kullanıcı sistemi tarafından erişilen web sitesi
 • Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü hakkında bilgi
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü

Bu veriler sistemimizin günlük dosyalarında saklanır. Diğer kişisel verilerinizle birlikte depolama düzenli olarak gerçekleşmez.

 

2.2.2 Veri işlemenin amaçları

Yukarıda bahsedilen verilerin, özellikle de IP adresinin sistemlerimiz tarafından saklanması prensipte sadece oturum süresince geçicidir ve web sitesinin düzgün çalışmasını ve sunulmasını sağlamak için gereklidir. Verilerinizin bu şekilde işlenmesi, sistem güvenliğinin ve sistem kararlılığının yanı sıra diğer idari amaçların değerlendirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla da kullanılır.

Verileriniz günlük dosyalarımızda depolandıkça, bu yalnızca web sitelerimizin işlevselliğini sağlamak için yapılan nedenlerle yapılır. Buna ek olarak, veriler bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini optimize etmek ve sağlamak için bize hizmet vermektedir.

Verilerin pazarlama amaçlı değerlendirilmesi bu bağlamda gerçekleşmez.

 

2.2.3 Veri işleme için yasal temeller

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve geçici olarak saklanması için yasal dayanak Madde 6 sn. 1 s. 1 lit. f GDPR'dır. Yasal çıkarlarımız, veri toplama için yukarıda belirtilen amaçlar için geçerlidir.

 

2.2.4 Depolama Süresi

Verileriniz, amacına ulaşılması için artık gerekli olmadığı anda silinir. Web sitesinin sağlanması için veri toplanması durumunda, bu ilgili oturum sona erdiğinde durumdur.

Verilerinizi günlük dosyalarında depolama durumunda, bu durum en geç yedi gün sonra geçerlidir. Ek depolama yalnızca istisnai durumlarda, örneğin teknik nedenlerle veya sistemlerimizi geliştirmek için gerekliyse sağlanır. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya yabancılaştırılır, böylece bir atama artık mümkün değildir.

 

2.2.5 Muhalefet ve bertaraf olasılığı

Web sitesinin sağlanması için verilerinizin toplanması ve günlük dosyalarında olası depolama kesinlikle web sitesinin çalışması için gereklidir. Bu nedenle temyiz imkanı yoktur.

 

2.3 İletişim formları, e-posta iletişimi, müşteri hesabı açma

2.3.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İletişim formları web sitemizde yer almaktadır ve bu formlar bize ulaşabilirsiniz. Bir iletişim formu kullanılırken, giriş formuna girilen veriler bize iletilir ve özellikle saklanır:

 • Şirket adı, adı, soyadı, e-posta adresi

Buna ek olarak, IP adresiniz in yanı sıra istek tarih ve saati saklanır. Verilerin işlenmesi için, gönderme işlemi sırasında onayınız alınacak ve bu veri koruma bildirimine referans verilecektir.

Ayrıca bize verilen e-posta adresleri üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bu durumda, e-posta yoluyla iletilen kişisel verileriniz, özellikle talebinizi veya bizimle iletişim kurma nedenini işlemek için bizim hakkımızda saklanacak ve işlenecektir.

Veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz. Veriler yalnızca konuşmanın işlenmesi için kullanılır.

"Müşteri Memnuniyet Formu" formunu kullanarak sunulan hizmetlerden memnuniyetinizi bize iletebilirsiniz. Bu durumda, aktarılan kişisel veriler, özellikle verilerinizi değerlendirmek amacıyla, bizim hakkımızda depolanacak ve işlenecektir.

Ayrıca, bir müşteri hesabı açma imkanına sahipsiniz.

 

2.3.2 Veri işlemenin amaçları

Giriş formundan veya bize gönderilen e-postadan kişisel verilerin işlenmesi yalnızca bizimle olan iletişiminizi işlemek için kullanılır. E-posta ile iletişim halinde, bu bizim tarafından verilerin işlenmesi nde gerekli meşru ilgi olduğunu. Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılır.

Bir müşteri hesabı açmayı seçtiyseniz, kişisel verilerinizi müşteri hesabınızı açmak amacıyla kullanırız.

 

2.3.3 Veri işlemenin yasal dayanağı

İletişim formunu kullanırken verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, Madde 6 s. 1 s. 1 lit. a GDPR uyarınca sizin onayınızdır.

Bize e-posta gönderirken verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 sn. 1 s. 1 lit. a ve f GDPR'dır. İşlem, zımni bir rızaya ve meşru çıkarlarımıza dayanarak gerçekleştirilir. E-posta iletişimi bir sözleşmeyi sonuçlandırmayı amaçlıyorsa, işlemenin ek yasal dayanağı Madde 6 sn. 1 s. 1 lit.b GDPR'dir.

Müşteri hesabını oluştururken verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, Madde 6 s. 1 lit. a GDPR uyarınca sizin onayınızdır.

 

2.3.4 Depolama süresi

Belirtilen amaçlar için artık ihtiyacımız kalmaz verilerinizi sileceğiz. İletişim formunun giriş formundaki kişisel veriler ve e-posta ile gönderilenler için, sizinle ilgili görüşme tamamlandığında durum böyledir. Konuşma genellikle, bizimle iletişiminizin nedeninin nihayet açıklığa kavuşturulduğu durumlardan çıkarılabildiği zaman sona erer.

Gönderme işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler en geç 7 günlük bir süre sonra silinecektir.

Müşteri hesabı oluşturulurken kişisel veriler için, bu, sözleşmenin tamamen işlendiği veya müşteri hesabınızın silindiği durumdur. Verilerinizin daha fazla kullanılmasına açıkça rıza göstermediğiniz veya bunun dışında size bilgi verdiğimiz verileri kullanma hakkımızı saklı tutmadıkça, verileriniz daha fazla işlenmek üzere kısıtlanacak ve vergi ve ticaret kanunu kapsamındaki saklama süreleri sona erdikten sonra silinecektir. bu beyannamenin. Müşteri hesabınızın silinmesi herhangi bir zamanda mümkündür ve aşağıda açıklanan iletişim seçeneğine bir mesaj göndererek veya müşteri hesabında sağlanan bir işlev kullanılarak yapılabilir.

 

2.3.5 Muhalefet ve kaldırma seçeneği

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekme seçeneğiniz vardır. Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerseniz, kişisel verilerinizin saklanmasına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Ancak böyle bir durumda sizinle görüşmeye devam edemeyebilirsiniz. Bu durumda, temas kurma sırasında saklanan tüm kişisel veriler silinecektir.

 

2.4 Online mağazamızdan siparişler (e-mağaza)

2.4.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Online satışlarımız üzerinden ürünlerimizin satın alınması için e-mağazamıza kayıt olmak sadece ticari müşteriler için mümkündür. Bu amaçla sizden kişisel verilerinizi de (isim, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası) talep ediyoruz. Ancak, e-mağaza işlevlerimizi etkinleştirmek için sizinle doğrudan iletişime geçmeye devam edeceğiz. Bize burada verdiğiniz kişisel veriler, sorularınızın ve siparişlerinizin işlenmesi ile ilgilenen departmanlar tarafından dahili olarak kullanılacaktır.

Gerekirse verileriniz, bize diğer sipariş kanallarından (faks, posta, telefon, ...) ilettiğiniz sonraki siparişlerin verileriyle birleştirilecek ve kaydedilecektir.

 

2.4.2 Veri işlemenin amaçları

Kişisel verilerinizi, sizinle aramızdaki iş ilişkisini yerine getirmek için gerekli amaçlar için işliyoruz.

Bize e-mağaza teklifimizin kullanımı için verdiğiniz kişisel verilerinizi, kişisel sorularınız ve siparişlerinizin işlenmesi için işliyoruz, örneğin: aşağıdaki amaçlar için:

 • Erişim yetkinizi kontrol edin
 • Alışveriş sepetini kullanımınız
 • Bireysel fiyatlarınızın belirlenmesi
 • siparişinizin dahili olarak işlenmesi
 • Sipariş edilen malların teslimi
 • Ödeme işlemleri
 • Pazarlama önlemleri

Gerekirse, hizmet sağlayıcıların yardımını da kullanırız (ör. Sipariş ettiğiniz ürünleri göndermek için lojistik hizmet sağlayıcıları, ödeme işlemleri için bankalar) Verilerinizi yalnızca bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde bu tür üçüncü şahıslara aktaracağız. Müşterilerimizden veri alan üçüncü şahıslar veri koruma yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Sipariş ettiğiniz malların sevkiyatı için lojistik hizmet sağlayıcımız gibi harici hizmet sağlayıcıları kullanmadaki meşru menfaatimiz, hizmetlerimizi mümkün olduğunca verimli ve etkili bir şekilde ve böylece sizin için mümkün olduğunca çabuk ve ucuza sunmaktır.

Bir kredi kontrolü gerçekleştirmek için kişisel verilerinizi harici hizmet sağlayıcılara aktarma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu kredi bürolarından önceki ödeme geçmişiniz ve kredi derecelendirmeleriniz hakkında bilgi alıyoruz. Bu veriler, müşteri ilişkimizi değerlendirmemizi sağlar ve tarafımızdan bir teslimat hakkında karar vermek ve ödeme temerrütlerine karşı korumamız için kullanılır. Bu aynı zamanda meşru menfaatimizdir.

 

2.4.3 Veri işlemenin yasal dayanağı

İşlemenin yasal dayanağı, sipariş edilen mallar için satış sözleşmesinin sonuçlandırılması ve yerine getirilmesidir, Madde 6 Paragraf 1 lit. b ve yanıyor. f. GDPR.

 

2.4.4 Depolama süresi

Bu veriler, yasal olarak saklamak zorunda olmadıkça, sözleşmenin yerine getirilmesi için artık gerekli olmadığında (müşteri hizmetleri ve garanti dahil) silinir, ör. ticari veya vergi saklama yükümlülükleri nedeniyle.

 

2.5 Elektronik haber bülteni

2.5.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Kaydolabileceğiniz elektronik bültenimizi gönderirken aşağıdaki kişisel verilerinizi işleriz:

 • Unvan, ad, soyad, şirket, ülke, e-posta adresi
 • Belirli hizmetlerdeki ilgi alanları.

Elektronik haber bültenini göndermek için e-posta adresi zorunludur. Daha fazla veri sağlamak isteğe bağlıdır. İşlem, bu kişileri kişiselleştirmeye ve teklifleri ve bilgileri özelleştirmeye hizmet eder.

 

2.5.2 Veri işlemenin amaçları

Elektronik haber bültenimizi göndermek, güncel olaylar ve gerekirse güncel gelişmeler hakkında bilgileriniz ve sizinle sözleşme ilişkimizi sürdürmek amacıyla sizinle iletişime geçmek için e-posta adresinizi işliyoruz. Ayrıca, bu verileri e-posta yoluyla reklam iletişimleri için ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle bağlantılı olarak e-posta adresinizi aldıysak, kendi benzer ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam kampanyaları için kullanırız.

 

2.5.3 Veri işlemenin yasal dayanağı

Prensip olarak, haber bültenimizi size göndermek için açık onay beyanınızı alacağız. Bunun için sözde çift kayıt prosedürünü kullanıyoruz. Haber bültenine kaydolduktan sonra, verdiğiniz e-posta adresine bir e-posta göndereceğiz ve bülteni almak istediğinizi onaylamanızı rica ediyoruz. Kaydınızı 48 saat içinde onaylamazsanız, bilgileriniz bloke edilecek ve bir ay sonra otomatik olarak silinecektir. Ayrıca kullandığınız IP adreslerini ve kayıt ve onay zamanlarını da kaydediyoruz. Bu prosedürün amacı, kaydınızı kanıtlamak ve kişisel verilerinizin olası kötüye kullanımını açıklığa kavuşturabilmektir.

Verilerinizi yalnızca istisnai durumlarda işlediğimiz ve halihazırda açık rızanıza dayanmadığımız ölçüde, kişisel verileriniz yalnızca meşru menfaatlerimizi veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için gerekli olduğu ölçüde işlenecektir ve menfaatlerinizi veya temel hak ve özgürlüklerinizi etkilemeyecektir. Kişisel verilerin korunmasını zorunlu kılın (Madde 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR).

 

2.5.4 Depolama süresi

Verilerinizi, açıklanan amaçlara ulaşmak için artık ihtiyaç duymadığımız anda sileriz. Kişisel verilerinizi reklam ve bilgi amaçlı, yani hizmetlerle ilgili bilgi ve tekliflerin gönderilmesi amacıyla sizinle en son ilgili iletişimden itibaren maksimum bir yıl boyunca saklayacağız. Örneğin, aramızda sözlü, telefonla veya karşılıklı yazılı iletişim olması durumunda ilgili bir kişi mevcuttur.

 

2.5.5 Muhalefet ve kaldırma seçeneği

Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilir ve böylelikle mevcut ve gelecekteki ürünler, hizmetler veya hakkımızdaki diğer bilgiler hakkında bilgi almaktan vazgeçebilirsiniz. Her haber bülteni e-postasında verilen bağlantıya tıklayarak, shop@renk-group.com adresine e-posta göndererek veya verdiğimiz iletişim bilgilerimize bir mesaj göndererek iptal talebinizi beyan edebilirsiniz. Verilerinizin kullanımına itiraz ederseniz, artık size reklam mesajları göndermeyeceğiz.

 

2.6 Çerezlerin kullanımına ilişkin genel bilgiler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, çerezler bilgisayarınızda saklanır. Çerezler, internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesine tekrar erişildiğinde tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir.

Bazıları çok önemlidir, örn. web sitemizin çalışması için teknik olarak gereklidirler. Diğer çerezler, istatistiksel amaçlarla veya web sitemize erişimi analiz etmek veya pazarlama amacıyla veya size harici medya kullanımını teklif edebilmek için kullanılır. Hem geçici / oturum çerezleri hem de daha uzun süre saklanan çerezler (kalıcı çerezler olarak adlandırılır) kullanılır. Tarayıcınızı kapatır kapatmaz geçici çerezler silinir. Kalıcı çerezler daha uzun süre saklanır, ancak herhangi bir zamanda manuel olarak silinebilir. Tanımlama bilgilerinin bazıları üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilir.

Temel çerezleri kullanırken veri işlemenin yasal dayanağı Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. f GDPR, diğer tüm çerezler kullanılıyorsa, yasal dayanak Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. uyarınca onayınızdır. bir GDPR. Verilerinizi açık rızanız temelinde işlemediğimiz takdirde, kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasını gerektiren çıkarlarınızı veya temel hak ve özgürlüklerinizi değil, yalnızca meşru çıkarlarımızı veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için gerekli olduğu ölçüde işlenecektir. , baskın.

Alt sayfadaki veri koruma beyanımızda sağlanan bilgilere ek olarak, ilgili çerezlerin kullanımı, özellikle amaçları, ilgili işlevsel süreleri ve bunların üçüncü şahıslar veya üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilme kapsamı hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. "Çerez Ayarları".

İlgili çerez kategorilerinin kullanımını bireysel olarak kabul edebilirsiniz; Verdiğiniz onayı istediğiniz zaman "Çerez ayarları" alt sayfasından değiştirebilir veya iletişim formunu kullanarak bizden geri çekebilirsiniz.

2.7 Matomo Analytics

2.7.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Bu web sitesi Matomo Analytics (bundan sonra Matomo olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Matomo, web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler yalnızca sunucularımızdan birine iletilir ve orada saklanır. Bu web sitesinde varsayılan olarak 2 bayt şifreleme ile IP anonimleştirmeyi etkinleştirdik. bu, iki basamak dışında IP adresinizi anonimleştirir. Bu web sitesinin operatörü adına, Matomo bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitesi hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır.

Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, Matomo'nun tanımlama bilgisi tarafından oluşturulan verileri toplamasını ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) ve bu verileri Matomo tarafından aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini kullanarak işlemesini önleyebilirsiniz. İndirin ve kurun: https://matomo.org/privacy-policy/

Matomo, bu web sitesinde IP anonimleştirme ile kullanılmaktadır. Sonuç olarak, IP adresleri ayrıca kısaltılmış biçimde işlenir ve böylece kişisel referans hariç tutulabilir. Hakkınızda toplanan veriler bir kişiye bağlanabilirse, bu hemen hariç tutulur ve kişisel veriler derhal silinir.

 

2.7.2 Veri işlemenin amacı

Web sitemizi analiz etmek ve düzenli olarak geliştirmek için Matomo kullanıyoruz. Elde ettiğimiz istatistikleri, teklifimizi iyileştirmek ve sizin için daha ilginç hale getirmek için kullanabiliriz.

 

2.7.3 Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak, Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. uyarınca vermiş olduğunuz rızadır. bir GDPR.

 

2.7.4 Daha fazla bilgi

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve işlemenin yanı sıra bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumak için seçenekler belirleme hakkında daha fazla bilgi şu bağlantıda bulunabilir: https://matomo.org/faq/general/faq_18254/

 

2.8 Dış bağlantılar

Web sitemiz diğer sağlayıcıların veya ortakların sayfalarına bağlantı veriyorsa, gizlilik politikamız içerikleri için geçerli değildir. Bu üçüncü taraf sağlayıcıların yasal veri koruma düzenlemelerine uyumu üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bu sayfaların operatörlerinin veri korumasına ilişkin bilgiler ilgili web sitelerinde bulunabilir.

 

2.9 WiredMinds

Web sitemiz, ziyaretçi davranışlarını analiz etmek için WiredMinds GmbH 'nin (www.wiredminds.de) Leadlab hizmetini ve izleme pikseli teknolojisini kullanır. Hizmet, web sitemizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğimizi tanımamızı sağlar. Bir ziyaretçinin IP adresi işlenir. Hizmet, web sitemizdeki ziyaret davranışıyla ilgili anonim kullanıcı profilleri oluşturmak için bilgileri kullanır. Bu şekilde elde edilen veriler, web sitemize gelen ziyaretçiyi kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz.

İşleme yalnızca şirket adı gibi şirketle ilgili bilgilerin toplanması amacıyla .B gerçekleşir. Gerçek kişilerin IP adresleri daha fazla kullanım dışında tutulur (beyaz liste prosedürü). IP adresi hiçbir koşulda LeadLab'da depolanmaz.

Veri işleme, çevrimiçi teklifimizin ve web sitemizin optimizasyonunda 6 para. 1 cümle 1 lit. f GDPR'ye uygun olarak meşru menfaatimize dayanarak gerçekleşir.

Bu web sitesini ziyaretinizin artık web analizi tarafından kaydedilmemesi için buraya tıklayın:

Exclure du suiviİzleme dışında bırak

3. Verilerinizin üçüncü taraflara açıklanması

Aşağıdaki durumlar dışında, kişisel bilgileri kuruluşumuz dışındaki şirketlerle, kuruluşlarla veya kişilerle paylaşmayız:

 

3.1 Sizin rızanızla

Bize açık rızanız varsa, kişisel bilgilerinizi şirketimiz dışındaki üçüncü taraflarla, kuruluşlarla veya kişilerle paylaşabiliriz.

 

3.2 Diğer kurumlar tarafından işlenmesi

Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarA, diğer güvenilir şirketlere veya bizim adımıza işleyen kişilere sunabiliriz. Bu her zaman talimatlarımıza göre ve Gizlilik Politikamız ve diğer uygun gizlilik ve güvenlik önlemlerimize uygun olarak yapılır.

 

3.3 Yasal nedenlerle

Bu tür bilgilere erişimin, bunları saklamanın veya ifşa etmesinin özellikle yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere veya yasal prosedürlere uymak veya uygulanabilir bir hükümet emrine uymak için makul derecede gerekli olduğuna iyi niyetle inanıyorsak, kişisel bilgilerinizi kuruluşumuz dışındaki şirketlerle, kuruluşlarla veya kişilerle paylaşacağız.

4. Verilerinizin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası kuruluşa açıklanması

Size ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize göre veya yasal çıkarlarımıza uygun olarak sunabilmek için, kişisel verilerinizi RENK şirketleri içinde veya dışında üçüncü taraflara ifşa etmek gerekebilir. Bu alıcılar aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:

 

BT Hizmet Sağlayıcıları

Kişisel veriler üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarılabilir. Kişisel verilerinizi korumak için, bu tür transferler için yasal gerekliliklere uygun ve uygun olarak uygun güvenlik önlemleri alınır veya AB Komisyonu tarafından alınan bir yeterlilik kararı vardır (Madde 45 GDPR).

AB standart sözleşme maddeleri hakkında bilgi burada bulunabilir.

AB Komisyonu, yeterlilik kararları hakkında gerekli bilgileri burada vermektedir.

İletişim formunu kullanarak kullanılan güvenlik önlemlerinin bir kopyasını isteyebilirsiniz.

Buna ek olarak, yerel ve uluslararası düzenlemeler ve anlaşmalar ile bağlantılı olarak, yasal olarak Alman ve uluslararası makamlara kişisel veri sağlamakla yükümlü, Madde 6 s. 1 lit.c GDPR.

Bu veri koruma beyannamesi bağlamında aksi açıkça belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarılmaz.

5. Otomatik karar verme

Otomatik karar verme gerçekleşmez.

 

 

6. Social Media

6.1 YouTube

6.1.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemiz youtube video portalıeklentileri kullanır. YouTube videolarını, http://www.Youtube.de veya http://www.YouTube.com depolanan ve doğrudan web sitemizden oynatabilen çevrimiçi teklifimize entegre ettik.

İki tıklamalı çözüm olarak adlandırılan çözümü kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, hiçbir kişisel veri eklentilerin veya üçüncü tarafların sağlayıcısına aktarılmaz. Yalnızca seçili alana tıklayıp etkinleştirdiğinizde, eklenti sağlayıcısı çevrimiçi teklifimizin ilgili web sitesine erişmiş olduğunuz bilgileri alır. Bu durumda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde toplanan bilgiler üçüncü tarafa iletilecektir. Eklenti sağlayıcısı çerezler aracılığıyla veri topladığı için, tarayıcınızın güvenlik ayarları üzerinden sağlayıcı düğmesine tıklamadan önce çerez ayarlarını kontrol etmenizi ve tüm tanımlama bilgilerini silmenizi öneririz.

Bilgilerimize göre, eklenti sağlayıcısında hesabınız olup olmadığına ve/veya burada oturum açıp açmadığına bakılmaksızın verilerin eklenti sağlayıcısına iletildiğini belirtmek isteriz. Eklenti sağlayıcısına giriş yaptıysanız, bizim tarafimiztarafindan toplanan verileriniz plug- in sağlayıcısıyla birlikte doğrudan mevcut hesabınıza atanır. Etkinleştirilen düğmeye basar ve sayfayı .B bağlarsanız, eklenti sağlayıcısı bu bilgileri kullanıcı hesabınızda da saklar ve gerekirse paylaşır. kişilerinizin herkese açık.

 

6.1.2 Veri işlemenin amaçları

Veriler, eklenti sağlayıcısının web sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak için eklenti sağlayıcısına iletilir. Eklentiler aracılığıyla, size sosyal ağlar ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurma fırsatı sunuyoruz, böylece teklifimizi geliştirebilir ve kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirebiliriz.

 

6.1.3 Yasal dayanak

Verilerin işlenmesiiçin yasal temel Madde 6 sn. 1 p. bir GDPR ve Madde 6 sn. 1 s. 1 lit. f GDPR altında meşru çıkarlarımızın korunması; meşru çıkarlarımız belirlenen amaçlar doğrultusunda takip eder.

 

6.1.4 YouTube'da depolama süresi, itiraz etme ve kaldırma olasılığı (Google / Alphabet Group şirketi)

Toplanan veriler ve veri işleme süreçleri üzerinde hiçbir etkimiz olmadığı gibi, veri toplamanın tam kapsamı, işleme amaçları ve depolama süreleri hakkında da bilgimiz yoktur. Ayrıca YouTube tarafından toplanan verilerin silinmesi hakkında da bilgimiz yok. YouTube, hakkınızda toplanan verileri kullanıcı profili olarak saklayabilir ve web sitesinin web sitesinin ihtiyaçlarınıza göre reklam, pazar araştırması ve/veya tasarımı amacıyla kullanabilir. Bu tür bir değerlendirme, özellikle talep tabanlı reklamları görüntülemek ve web sitemizdeki faaliyetleriniz hakkında sosyal ağ daki diğer kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla (oturum açmamış kullanıcılar için bile) gerçekleştirilir. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz ve bunun için YouTube ile iletişime geçmeniz gerekir. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve YouTube tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen sağlayıcının gizlilik politikasına bakın. Ayrıca bu konuda haklarınız hakkında daha fazla bilgi ve gizliliğinizi korumak için ayarlar seçenekleri bulacaksınız.

 

6.1.5 Sağlayıcının ve URL'nin gizlilik politikasına sahip adresleri

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; veri toplama hakkında daha fazla bilgi:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google ayrıca Avrupa Komisyonu'na standart sözleşme maddeleri de sunmuştur. Ancak, ABD'nin AB veri koruma yasası anlamında güvenli bir üçüncü ülke olmadığını belirtmek isteriz. Avrupa Komisyonu, ABD'deki kişisel verilerin Avrupa veri koruma yasasına kıyasla yeterli korumaya sahip olduğunu tespit etamamamıştır. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa veri koruma yasasıyla karşılaştırılabilecek belirli bir üçüncü ülkenin yeterli şekilde korunmasını onaylayan Madde 45 GDPR uyarınca sözde yeterlilik kararı çıkarılmamıştır. ABD şirketleri, ilgili bir kişi olarak, bu konuda yasal işlem yapabilmek için, siz olmadan güvenlik kurumlarına kişisel bilgileri ifşa etmek zorundadır. Bu nedenle, ABD makamlarının (e.B. istihbarat teşkilatları) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işleme, değerlendirme ve kalıcı olarak depolaması göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bu nedenle, Google tarafından kullanılan standart sözleşme maddelerinin Madde 46(2) (a) GDPR kapsamında Avrupa Komisyonu için yeterli garanti teşkil etmemesi mümkündür. Google Ads tarafından veri toplamaya onay vererek, yeterlilik kararı olmadan ve uygun garantiler olmadan bu tür veri aktarımlarının olası riskleri hakkında yukarıda bilgilendirildikten sonra, burada sunulan verilerin aktarılmasını açıkça kabul etmiş olursunuz.

 

6.2 LinkedIn

6.2.1 Veri işleme amaçları

Biz, RENK GmbH ve RENK Test Sistemi GmbH (RTS), kayıtlı kullanıcılarla iletişim kurmak ve ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve haberlerimiz hakkında bilgi vermek için linkedIn sosyal ağında bir profil tutuyoruz.

 

6.2.2 yasal dayanak

Profillerimizi kullandığınızda ve profillerimize erişdiğinizde, sosyal medya sağlayıcısının gizlilik politikası ve kullanım koşulları geçerlidir. LinkedIn'deki profillerimizi ziyaret ederken kişisel verilerinizin işlenmesi, şirketlerimizin çeşitli dış temsili ve etkili bir bilgi fırsatının yanı sıra sizinle iletişimdeki meşru çıkarlarımıza dayanmaktadır. Yasal dayanak 6 sn. 1 lit. f) GDPR'dir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi için sosyal ağ denetleyicisine onay verdiğiniz sürece, yasal dayanak 6 sn. 1 ışık. a) GDPR geçerlidir. Kişisel verilerin ilgili sosyal medya sağlayıcısı tarafından işlenmesi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

 

6.2.3 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Sitemiz bir sohbet işlevi sunuyorsa, RENK GmbH veya RTS, isteğinizi yanıtlamak için sohbet işlevini kullanırken verilerinizi kullanır. Bu şekilde toplanan müşteri destek bilgileri, ihtiyacınız olan bilgileri sağlamak için sizinle iletişime geçmek için kullanılır.
RENK GmbH ve RTS, LinkedIn'in hangi kullanıcı verilerini topladığını anlayamıyor. Ayrıca toplanan verilere veya profil verilerinize tam erişimimiz yok. Yalnızca profilinizin herkese açık bilgilerini görebiliriz. LinkedIn ayarlarınızda hangi özelliklerin olduğuna siz karar verirsiniz.
RENK ve RTS, LinkedIn'deki kişisel bir mesaj aracılığıyla bize aktif olarak ilettiğinizde LinkedIn aracılığıyla kişisel bilgiler alır. Müşteri hizmetlerimizdeki talebinizi yanıtlamak için verilerinizi (örneğin.B adınızı, adınızı, şirketinizi) kullanırız. Verileriniz bu amaçla CRM sistemimizde saklanacaktır. RENK ve RTS, verileri bize iletmek ve bir düğmeye tıklayarak verileri aktif olarak bize göndermek için profilinizdeki verilerin yer aldığı önceden doldurulmuş alanlara sahip bir form kullanırsanız LinkedIn üzerinden kişisel verileri de alır.
Kural olarak, LinkedIn'deki profillerimizi ziyaret ettiğinizde, çerezler tarayıcınızda saklanır ve bu çerezler kullanım davranışınızı veya/veya ilgi alanlarınız saklanır.
Sosyal medya profillerimizi kullanırken veri işleme ile ilgili detaylı bilgiye ve haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye sosyal medya sağlayıcısının veri koruma beyannamelerinde ulaşabilirsiniz.

 

6.2.4 Gizlilik politikasına sahip sağlayıcının ve URL'nin adresi

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, İrlanda)
Gizlilik Politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

7. Haklarınız

Hakkın var:

 • Madde 15 GDPR uyarınca tarafımızdan işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek. Özellikle, işleme amaçları, kişisel verilerin kategorisi, verilerinizin açıklandığı veya açıklanacağı alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması veya itiraz hakkının varlığı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şikayette bulunma hakkı, verilerinizin kaynağını, eğer toplamamışsak, profil oluşturma ve gerekirse ayrıntıları hakkında anlamlı bilgiler de dahil olmak üzere otomatik karar verme mekanizmasının varlığı;
 • Madde 16 GDPR uyarınca tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin yanlış düzeltilmesini veya tamamlanmasını derhal talep etmek;
 • İfade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek, kamu yararı nedeniyle veya iddia etmek, uygulamak veya savunmak için işleme tabi tutulmadıkça, Madde 17 GDPR uyarınca tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek yasal talepler gerekli;
 • Verilerin doğruluğu sizin tarafınızdan tartışılırsa, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek için GDPR Madde 18, veri işleme yasadışıdır, ancak verileri silmeyi reddedersiniz ve artık verilere ihtiyacımız yoktur, ancak bunu belirtmeniz gerekir. , Yasal iddiaların uygulanması veya savunulması veya Madde 21 GDPR uyarınca işlemeye itiraz etmeniz;
 • Madde 20 GDPR uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta almak veya sorumlu başka bir kişiye iletilmesini talep etmek;
 • GDPR Madde 7 Paragraf 3 uyarınca, herhangi bir zamanda bize verilen rızanızı iptal etmek için (ayrıca bkz. Sonuç olarak, gelecekte bu izne dayanarak veri işlemeye devam etmemize artık izin verilmiyor
 • Madde 77 GDPR uyarınca bir denetim makamına şikayette bulunmak. Kural olarak, her zamanki ikamet ettiğiniz yerin veya iş yerinizin denetim makamına veya şirket merkezimize başvurabilirsiniz.

8. Verilerinizin işlenmesine itiraz veya iptal

Verilerinizin işlenmesine izin verdiyseniz, bunu istediğiniz zaman GDPR 7. Maddenin 3. Fıkrası uyarınca iptal edebilirsiniz. Böyle bir iptal, kişisel verilerinizin bize verdikten sonra işlenmesine izin verilebilirliği etkiler.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, Madde 6 Paragraf 1 S. 1 lit. uyarınca çıkarların ağırlıklandırılmasına dayandığı ölçüde. f GDPR, Madde 21 GDPR uyarınca işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu, özellikle, işlemenin sizinle bir sözleşmeyi yerine getirmesi gerekmiyorsa, bu, işlevlerin açıklamasında açıkladığımız durumdur. Böyle bir itirazda bulunurken, kişisel verilerinizi neden bizim yaptığımız gibi işlemememiz gerektiğini açıklamanızı istiyoruz. Haklı bir itirazınız olması durumunda, durumu inceleyeceğiz ve veri işlemeyi durduracağız veya ayarlayacağız veya işlemeye devam edeceğimiz temelde korumaya değer zorunlu nedenlerimizi size göstereceğiz.

Kişisel verilerinizin reklam ve veri analizi amacıyla işlenmesine elbette istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Reklama itirazınızı yukarıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bize bildirebilirsiniz.

Yetkili kişiniz