Tekerlek yatağı test standı

Tekerlek yatakları, tekerlek grubu ve boji çerçevesinin kesişme noktasında aşırı yüklere maruz kalır ve çok yönlü teknik talepleri karşılamalıdır. İlgili işletim koşullarına ideal uyarlamayı sağlamak için üreticiler ile işletmeciler arasındaki sıkı iş birliği içerisinde raylı araçların tekerlek yatakları geliştirilmektedir.

RENK tekerlek yatağı test stantları bu gelişimi münferit bileşenlerden komple monte edilmiş yatak ünitesine kadar çeşitli şekilde müşteriye özgü olarak destekler. Rest stantları için RENK | RDDS otomasyon sistemi ile otomatik programda eksiksiz güzergah profilleri simüle edilir ve bu sırada tekerlek yatağına olan tüm önemli etki faktörleri teşhis edilir. Sürüş rüzgarı soğutması yatak greslerinin kullanım süresini önemli ölçüde etkilediği için, RENK tekerlek yatağı test stantları genel olarak bir sürüş rüzgarı simülasyon tertibatı ile donatılmıştır.

RENK tekerlek yatağı test stantları ile, örneğin DIN EN 12082 ile uyumluluk da doğrulanabilir. Özel test stantları, DIN 51819 uyarınca greslerin ve yağların ön seçimine ve uygunluk testine yarar.

Nitelikler

Tekerlek yatağı test standı

Mümkün olan sertifikalandırmalar: DIN EN 12082, DIN 51819

Gerçek zaman özelliğine sahip test standı elektroniği

Aşınmasız AC motor tahrik konsepti

Radyal ve eksenel dinamik yüklerin kontrollü uygulaması için hidrolik yük ünitesi

Çevre simülasyonu

Aynı anda birden fazla yatağın test edilmesi için paralel test odaları

Teknik bilgiler

Burada listelenen azami değerler, şimdiye kadar projelendirilmiş tertibatların bant genişliğini göstermektedir, ancak sürekli devam eden geliştirme nedeniyle mevcut yapılabileceklerin sınırları anlamına gelmez.

 

Tahrik gücü:
50 - 85 kW
Devir sayısı:
3.000 - 4.500 min-1
Radyal kuvvet:
150 - 250 kN
Eksenel kuvvet:
25 - 150 kN
Sıcaklık:
-20 ... +40°C
Sürüş rüzgarı:
0 - 10 m/s

İndirme linkleri

Diğer ürünler

Test sistemleri

Test sistemleri için otomasyon: RDDS

RDDS, gerçek zamanlı kontrol, düzenleme ve izleme görevleri için istemci-sunucu mimarisine sahip esnek bir test ünitesi otomasyon sistemidir.

Ürüne git

Test sistemleri

Volan fren test standı

RENK volan fren test bankları mevcut fren sistemlerini optimize etmek ve gelecekteki demiryolu araçları için ekipman geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Ürüne git

Test sistemleri

Tekerlek ray sistemi test standı

RENK tekerlekli sistem test tezgahları, tüm yükler ve çevresel etkiler de dahil olmak üzere tekerlek ve ray arasındaki etkileşimi laboratuvara getirir.

Ürüne git

Önemli sektörler

Taşımacılık alanı

Demiryolu taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığında çok yönlü mobil gelecek için

Sektöre yönelik

Yetkili kişiniz