Raylı araçlar için RENK test sistemleri

Test sistemleri

Tekerlek ray sistemi test standı

RENK tekerlekli sistem test tezgahları, tüm yükler ve çevresel etkiler de dahil olmak üzere tekerlek ve ray arasındaki etkileşimi laboratuvara getirir.

Ürüne git

Test sistemleri

Volan fren test standı

RENK volan fren test bankları mevcut fren sistemlerini optimize etmek ve gelecekteki demiryolu araçları için ekipman geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Ürüne git

Test sistemleri

Tekerlek yatağı test standı

RENK'ten tekerlek seti rulman test tezgahları, tekerlek seti rulmanlarının geliştirilmesini de ilgili yağlayıcıların uygunluk testine olanak sağlar.

Ürüne git

Test sistemleri

Pantograf test tezgahı

RENK pantograf test bankları, için zemin seviyesindeki pantografın test edilmesi dinamik kentsel demiryolu taşımacılığı Güç treniyle temasa geçin.

Ürüne git

Test sistemleri

Merkez tampon kaplin test standları

Bu test standı ile çok çeşitli ray bağlantıları manuel veya otomatik test çalışmalarında test edilebilir.

Ürüne git

Yetkili kişiniz