RENK Uyum Programı

RENK Uyum Programı ekonomi suçları (özellikle yolsuzlukla mücadele, kara para aklamanın önlenmesi) ve kartel yasası konularını ele almaktadır. RENK, konu ile ilgili olarak holding çapında, uyum ihlallerini önleyerek engelleyen, olası önleyici engellere rağmen vuku bulan uyum ihlallerini ivedilikle ortaya çıkaran ve bu uyum ihlallerini ortaya çıkarır çıkarmaz hemen ve etkili bir şekilde ortadan kaldıran bir entegrasyon ve uyum programı geliştirmiştir.

Uyum  iyi bir sebeple

Yolsuzluk ve kartel oluşumu şirket ve çalışanları için oldukça büyük bir risktir. Bu alanlardaki uyum ihlalleri, şirketin yüksek para cezalarına çarptırılması, çalışanlara karşı cezai yaptırımlar uygulanması, müşteri, rakip ve tedarikçilerin tazminat davaları açması, siparişlerin iptal olması ve olumsuz basın haberleri ile sonuçlanabilir.

Uyum  herkesin işi

Renk bu bağlamda hiç bir uyum ihlalini tolere etmez. Yasalara ve şirket içi yönergelere uyum her RENK çalışanı için her zaman ekonomik hedeflere ulaşmaktan daha önceliklidir.

Her çalışan, kendi yetki alanı içinde herhangi bir uyum ihlalinin yaşanmamasını sağlamakla yükümlüdür. Bu konuda RENK GRC Organisation çalışanını aktif olarak destekler.

Ciddi uyum ihlallerini tüm dünyadan gizli olarak ve günde 24 saat boyunca bildirebilirsiniz:

RENK, performansı ve kalitesiyle ön plana çıkmak ve çalışanlarının, hissedarlarının ve iş ortaklarının RENK’e olan güvenini haklı çıkartmak istiyor. Bu bağlamda, RENK’te entegrasyon ve yasalara uygun davranışlara öncelik verilir. RENK, sürdürülebilir bir uyum organizasyonu kurarak, şirket için potansiyel risklere erken bir aşamada karşı koymak istiyor.

RENK, bütünlük konularının açıkça ele alınabileceği bir şirket kültürü destekliyor. Çalışanlarımız, olası davranış kuralları ihlallerini bildirme konusunda cesaretlendirilir ve teşvik edilir. Akla takılan veya şüphe edilen durumlarda, tavsiye almaları önerilir.

Genel olarak amirler veya yerel uyum sorumlusu yetkilidir. Uyum yönergelerinin ihlal edildiğini bildirmek isteyen çalışanlar yukarıda belirtilen yerlerle irtibata geçebilir.

RENK; ekonomik suç (örn. yolsuzluk ve kara para aklama suçları), kartel yasası ve veri koruma alanında ciddi uyum ihlallerini veya şirketin aleyhine olan ciddi usulsüzlükleri bildirmek için gizli bildirim kanalları sunar: Doğrudan sorumlu uyum görevlimiz Sayın Georg Piller ile (compliance@renk.biz) veya anonim olarak harici bir kamu denetçisi ile iletişime geçebilirsiniz:

RLCP Rubach & Partner Rechtsanwälte mbB
Avukat Walter Rubach
Ceza hukuku avukatı
E-posta: İletişim Formu
Telefon: +49 0821 45 54 45-0
Mobil: +49 0171 54 16 13-2

Kamu denetçisi, gizli tutma yükümlülüğü nedeniyle ihbar edenin kimliğini ifşa etmez. Sadece ihbarcının açık isteği ve rızasıyla kimliği şirketin soruşturma organlarına açıklanacaktır.

Bazı durumları ve gözlemlerinizi nasıl değerlendireceğinizden emin değilseniz, avukat Bay Rubach size Almanca ve İngilizce olarak yardımcı olacaktır. Aynısı, kendiniz bir suç işlemiş olabileceğinizden korkuyorsanız, geçerlidir. O zaman da gizlilik sağlanacaktır. Hiç bir surette herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Lütfen kamu denetçimizin bir şikayet merci ve dertlerinizi anlatabileceğiniz bir kişi olmadığını unutmayın. Şikayetler onun tarafından işlenmez ve iletilmez.

Uyma yayınlar

Yetkili kişiniz