RENK - Mobilite için itici güç

Kentleşme dünya çapında bir mega trenddir: Tüm kıtaların şehirleri büyüyor ve yeni sakinlerin şehirlere taşınması toplu taşımacılık için akıllı konseptler gerektiriyor. Her gün daha fazla metropol bu gereksinim nedeniyle demiryolu ağını genişletmek adına metro ve tramvay taşımacılığı ağının oluşturulması için çalışıyor ve bu gereksinim RENK tahrik bileşenleri ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca şehirler, ülkeler ve kıtalar arasında her gün milyarlarca ton gıda ve ürün yer değiştiriyor, bu da taşımacılık sektörüne yeni, güvenli sistemlerin entegresini-özellikle gün geçtikçe artan rekabet piyasasında- gerekli kılıyor. RENK, dünya çapındaki bu mega trendi, bireysel ve güvenilir tahrik bileşenleri ve test sistemleri ile destekliyor.

Taşımacılık alanı

Otomotiv

Otomobil endüstrisi için test sistemleri

Sektöre yönelik

Taşımacılık alanı

Ticari araç endüstrisi

Ticari araçların kalitesinin sürekli sağlanması

Sektöre yönelik

Taşımacılık alanı

Demiryolu taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığında çok yönlü mobil gelecek için

Sektöre yönelik

Yetkili kişiniz